Croeso i Buddy!

Offeryn wedi’i gynllunio i helpu pobol sy’n cael trafferth gyda hunan-niweidio.

Mae hunan-niwed yn effeithio ar lawer o bobol a gall fod yn anodd ei ddeall a siarad amdano.

Hunan-niwed yw’r enw sy’n cael ei roi ar unrhyw weithred fwriadol lle mae rhywun yn anafu eu hunan neu ymddygiad a fwriadwyd i wneud niwed i gorff y person ei hun. Fel arfer mae’n golygu torri neu losgi, ond fe all hefyd gynnwys ymddygiad hunan ddinistriol fel yfed yn ormodol neu ymgais at hunanladdiad.

Mae Buddy wedi cael ei greu i annog mwy o sgwrsio agored ynglŷn â hunan-niwed a chodi ymwybyddiaeth o’r ffaith ei fod yn digwydd. Mae hefyd yn offeryn y gall rhywun ei ddefnyddio fel gofod personol, tebyg i ddyddiadur, pan fydd pethau’n anodd.

Mae yna wybodaeth benodol i helpu pobol ar y safle, yn ogystal â chyngor i rieni a gweithwyr proffesiynol. 

Isod mae fideo byr am nodweddion Buddy a sut i ganfod eich ffordd o amgylch y safle.